Latest News

  No posts were found.

+36-30-958-0021

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181

Tue - Fri 9.30 - 20.00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Yin Yang Net Kft. Famyoga International Stúdió (a továbbiakban: Famyoga International Stúdió) órarendi óráira/eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a Famyoga International Stúdió szolgáltatásaira vonatkozó́ szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Famyoga International Stúdió adatai:

Cégnév: Yin Yang Net Kft.

Székhely, levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A. ép. 2.em. 43.

Telefon: +36 30 9 580 021

E-mail: Famyogabuda@gmail.com

Adószám: 14795682-2-41

Cégjegyzékszám:01-09-920234

A Famyoga International Stúdió szolgáltatásának helyszíne:

Famyoga International Stúdió 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak a Famyoga International Stúdióval kötött szerződéssel, valamint a Famyoga International Stúdió által alkalmazott (a továbbiakban: Házirend) más szabályzatokkal és a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadók a YIN YANG NET Kft. (Cg.01-09-920234; 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A.ép 2.em 43..; adószám: 14795682-2-41; a továbbiakban: Famyoga International Stúdió) által nyújtott szolgáltatásokra a Famyoga International Stúdió és Vendégei között fennálló egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában. A jelen szabályzatban foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező látogatókra (a továbbiakban egységesen: Vendég) vonatkozóan.

1.2. A jelen szabályzatban foglaltak kifejezett elfogadásának minősül a Famyoga International Stúdió szolgáltatásainak igénybevétele.

1.3. A Famyoga International Stúdió által üzemeltetett Mozgás és Életmód Központ szolgáltatásai, berendezési és más felszerelési tárgyai kizárólag saját felelősségre és saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetők igénybe.

1.4. A Vendég felelőssége terhére esik, hogy egészségi állapota a helynek és edzésnek megfelelő legyen, a személyzet erre irányuló kérdéseire saját biztonsága és egészsége érdekében a valóságnak megfelelő válaszokat adjon. A jelen pontban foglaltak megsértésének következményeiért – különösen, de nem kizárólag mindazon sérülésért, illetőleg egyéb egészségügyi panaszért, amelyek a Vendég egészségi állapotának nem megfelelő voltára vezethető vissza – a Vendéget kizárólagos felelősség terheli. Famyoga International Stúdió javasolja valamennyi kedves Vendégének, hogy a szolgáltatásainak igénybevételének megkezdését megelőzően konzultáljon orvosával, illetőleg, hogy az esetleges egészségi problémákról, gyógyszer érzékenységről, allergiáról a Famyoga International Stúdió-t előzetesen a valóságnak megfelelően tájékoztassa.

1.5. A Famyoga International Stúdió szolgáltatásainak igénybevétele ellenjavallt súlyos szív, keringési és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, és súlyos visszérbetegség esetén.

1.6. A Famyoga International Stúdió által nyújtott szolgáltatások kizárólag Stúdió mindenkori órarend idejében vehetők igénybe. A nyitvatartási idő kezdete az órarendben az aktuális napon szereplő első óra megkezdése előtt15 perccel. Ez az legkorábbi időpont, amikor a Stúdióba be lehet lépni, míg a nyitvatartási idő végén a Famyoga International Stúdió-t el kell hagyni, ezért a Famyoga International Stúdió a nyitvatartási idő végét megelőző 30 percben nem fogadja a vendégeket, a nyitvatartási idő végén a Vendégek a Stúdió valamennyi részlegét kötelesek elhagyni. A nyitvatartási idő meghatározására, annak, illetőleg az egyes foglalkozások időpontjának és azok időtartamának meghatározására a Famyoga International Stúdió egyoldalúan jogosult.

1.7. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások, valamint a személyzet utasításainak betartása kötelező.

1.8. A Famyoga International Stúdió szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag érvényes jegy vagy bérlet alapján van lehetőség.

1.18. Sem a Famyoga International Stúdióban őrizetlenül hagyott, sem a szerkényekben elhelyezett értéktárgyakért nem terheli felelősség a Famyoga International Stúdió-t. A Famyoga International Stúdió elhelyezett szekrények kényelmi célokat szolgálnak, azok nem felelnek meg a széfekkel szemben támasztott követelményeknek, azok a személyes tárgyak letéti megőrzésére nem megfelelőek, így az itt elhelyezett tárgyakért a Famyoga International Stúdiót nem terheli felelősség.

1.19. Az öltözőszekrények kulccsal használhatóak. A kulcsokat a recepciós pultnál lehet átvenni és távozáskor oda kell visszaadni.

 1. A FAMYOGA INTERNATIONAL STÚDIÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

2.1. A Famyoga International Stúdióban igénybe vehető szolgáltatások és szolgáltatási csomagok tartalma tekintetében a Famyoga International Stúdió által alkalmazott árlistában és közleményeiben, hirdetéseiben, egyedi ajánlataiban megjelölt szolgáltatások és feltételek irányadók. A szolgáltatások igénybevételének feltétele a Famyoga International Stúdióval a szolgáltatások igénybevétele érdekében létrehozott hatályos szerződés megléte, valamint a Famyoga International Stúdió által alkalmazott, a mindenkori hatályos árlista, vagy ajánlat szerinti bérlet vagy belépőjegy előre történő megváltása. A FAMYOGA INTERNATIONAL Stúdió fenntartja a jogot, hogy a Famyoga International Stúdió üzemeltetése által indokolt esetben a szerződés megkötését – az ok megjelölése nélkül – megtagadja. A szerződés a Famyoga International Stúdió és a Vendég között ellenkező kikötés hiányában határozatlan időre jön létre.

2.2. A Famyoga International Stúdióba történő belépés feltétele a szerződés megkötése és annak alapján a Vendég személyes profiljának létrehozása a Famyoga International Stúdió által üzemeltetett rendszerben. A Vendég saját profilját létrehozhatja a www.famyoga.com/orarendunk menüpont alatt, ahol regisztrálhat személyesen a Famyoga International Stúdió MotiBro.com beléptető rendszerébe. A személyes profil létrehozásának célja, hogy a Famyoga International Stúdió és a Vendég közötti szerződéshez, az abból eredő esetleges igények érvényesítéséhez, jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a Vendégek igényeinek minél szélesebb körben történő kiszolgálásához szükséges adatok a Famyoga International Stúdió rendelkezésére álljanak. A személyes profilban a Vendég következő személyes adatai kerülnek rögzítésre: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, arckép fotó, e-mail cím, telefonszám. A személyes adatokat a Famyoga International Stúdió a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések szerint, a Vendég hozzájárulása alapján kezeli. A személyes profil a Vendég által bemutatott személyes iratok és a Vendég által aláírt hozzájáruló nyilatkozat alapján kerül létrehozásra.

2.3. Egyszeri belépésre jogosító belépőjegy

2.3.1. A Famyoga International Stúdióba történő egyszeri belépés érdekében a Vendégek belépőjegyet kötelesek váltani.

2.4. Több alkalommal, vagy meghatározott időtartamra szóló szerződés (bérlet)

2.4.1. Bérlet váltása esetén a Vendég a Famyoga International Stúdió által nyújtott szolgáltatásokat meghatározott számú alkalommal, vagy meghatározott időtartam alatt az adott bérlet tekintetében egy-egy napra meghatározott alkalommal jogosult igénybe venni. A bérlet ára az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra, a Famyoga International Stúdióba történő belépés darabszámára, vagy a belépésre való jogosultság időtartamára, illetőleg a Famyoga International Stúdióban való tartózkodás időtartamára tekintettel kerül meghatározásra.

2.4.2. A bérletre a Vendég és a Famyoga International Stúdió között létrejött egyedi szerződés rendelkezései a jelen szabályzatban, valamint a Famyoga International Stúdió által alkalmazott más szabályzatokban foglalt kiegészítésekkel együtt irányadók.

2.4.3. A meghatározott számú alkalommal, valamint a meghatározott időtartam alatt történő belépésre jogosító bérlet úgy, mint a Fitneszközpontban való tartózkodás tekintetében meghatározott időtartam, valamint igénybe venni kívánt szolgáltatások tekintetében a szerződés, mint oszthatatlan, egész tekintetében irányadó. A jelen pontban foglaltak alapján a Famyoga International Stúdió szolgáltatásai oszthatatlannak minősülnek arra való tekintettel, hogy az ellenszolgáltatások mértéke a Vendég által vállalt időtartamra, illetőleg belépési darabszámra, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra figyelemmel került meghatározásra, amelyek hiányában nem lenne mód kedvezmények biztosítására.

2.5 A Famyoga International Stúdió online óráin való részvétel a www-famyoga.com/orarendunk menupont alatt, regisztráció után, érvényes egy alkalmas jeggyel vagy több alkalmas vagy korlátlan alkalomszámú bérletekkel lehetséges.

2.6 A Famyoga International Stúdió offline vagy online óráira, alkalmaira szóló jegyeket, bérleteket a www.famyoga.comoldalon vagy a https://www.motibro.com/users felületeken lehet megvásárolni.

A www.motibro.com/users felületen belépve a Famyoga International Stúdióba, a Vendég a Barion rendszerén keresztül tudja megvásárolni a saját jegyét, bérletét. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatás nyújtó Barion Payment Zrt.a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. 3. ALAPVETŐ MAGATARTÁSI ELVÁRÁSOK

3.1. A Famyoga International Stúdió és szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek kötelesek a rend és tisztaság megtartására, az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelő öltözék viselésére.

3.2. A Famyoga International Stúdió emeletre vezető lépcsőjén és az emeleti helyiségek területén az utcai cipő használata szigorúan tilos.

3.3. A közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása mindenkire nézve kötelező.

3.4. A hulladékot, szemetet az ebből a célból felállított hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

3.5. A berendezési, felszerelési, és más vagyontárgyak úgy, mint az épület kizárólag rendeltetésüknek megfelelő módon használhatók, azok eltérő használata, illetőleg rongálása szigorúan tilos. A Fitneszközpont, annak bármely berendezési, felszerelési és más vagyontárgyának rendeltetésellenes használata esetén Famyoga International Stúdiót semmilyen jogcímen nem terheli felelősség.

3.6. Az épület üzemeltetését szolgáló berendezések – például, de nem kizárólag: termosztátok – kizárólag a személyzet jogosult kezelni.

3.7. A menekülési útvonalak, menekülési ajtók, tűzcsapok és más, a Famyoga International Stúdióban tartózkodók és a létesítmény biztonságát szolgáló épületrészek, berendezések használatának bármilyen módon történő korlátozása, akadályozása szigorúan tilos.

3.9. A talált tárgyakat kérjük a recepción leadni. A leadott talált tárgyakat a Famyoga International Stúdió nyilvántartásba veszi, és az azért jelentkező tulajdonos részére személyazonosságának igazolását, a legszükségesebb adatainak rögzítését (név, születési hely idő, lakcím, elérhetőség) követően kerül átadásra. A tálalt tárgynak az azért jelentkező részére történő átadáskor az adatok rögzítésének célja, hogy amennyiben az adott tárgy felett más is jogot kíván formálni, úgy az esetleges vita rendezése lehetővé váljon. Ennél fogva a talált tárgyaknak a Famyoga International Stúdió által történő átadásának feltétele a személyes adatoknak a fenti célból, az adatok rögzítésétől számított egy évig történő kezeléséhez.

4. TILALMAK

4.1. A Famyoga International Stúdió nem látogatható:

4.1.1. lázas, bőrbetegségben, vagy fertőző betegségben szenvedő személyek által;

4.1.2. ittas, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, egyéb bódító vagy bódító hatású gyógyszer, vagy más szer hatása alatt álló személyek által;

4.1.3. A Famyoga International Stúdió által szervezett gyermekfoglalkozásokon, gyermekek részvételének lehetőségével szervezett rendezvényeken kívül 16 évnél fiatalabb személyek által.

4.2. A Famyoga International Stúdió egész területén szigorúan tilos a dohányzás, valamint az alkohol, drog és más illegális, tűz- és robbanásveszélyes készítményeknek a Famyoga International Stúdió területére bevitele, ezek használata, fogyasztása és árusítása úgy, mint ezek ingyenesen történő átadása, továbbá az illegális készítmények birtoklása.

4.3. A Famyoga International Stúdióba törékeny, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás előidézésére, illetőleg más nyugalmának megzavarására alkalmas, vagy egyébként a Famyoga International Stúdió rendeltetésével össze nem egyeztethető dolgot, állatot bevinni tilos.

4.4. A Famyoga International Stúdió egész területén tilos bármely olyan magatartást tanúsítani, vagy eszközt (ideértve különösen, de nem kizárólag az audiovizuális eszközöket) úgy használni, vagy egyébként olyan magatartást tanúsítani, hogy az mások nyugalmát zavarja, megbotránkozást, baleset-, vagy sérülésveszélyt idézhessen elő. A Famyoga International Stúdió által előzetesen, írásban adott kifejezett hozzájárulás hiányában a Famyoga International Stúdió egész területén tilos hirdetést elhelyezni, bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni, a Famyoga International Stúdiót saját üzleti célra használni.

4.5. Étkezés csak a kijelölt helyeken megengedett.

4.6. Nők kizárólag a nők, férfiak kizárólag a férfiak számára kialakított zuhanyzó és mellékhelyiségekbe jogosultak belépni, ott tartózkodni.

4.7. A személyzeti helyiségekbe a Vendégek számára tilos a belépés.

4.8. A felmerülő panaszokat és egyéb észrevételeket kérjük, a recepción vagy emailben a famyogabuda@gmail.com címre szíveskedjenek jelezni.

 1. CSOPORTOS ÓRÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. A csoportos órákra az általános rendelkezések, valamint az egyes részlegekre vonatkozóan megfogalmazott speciális követelményeken kívül az alábbi szabályok irányadók.

5.2. A csoportos órákra fenntartott termek kizárólag oktató jelenléte esetén és engedélye alapján használható.

5.3. A már elkezdett csoportos foglalkozásokat megzavarni tilos. A mindenkori oktatónak jogában áll a későn érkezőknek az órához való csatlakozását megtagadni.

5.4. Az órarend változtatási jogát a Famyoga International Stúdió fenntartja.

5.5. Használat után (az oktató irányításával) mindenki köteles visszarakni a használt eszközöket a helyükre.

6. ÖLTÖZŐHELYISÉGEK HASZNÁLATA:

6.1. A közös öltözőhelyiségek használatának díját a belépőjegy, valamint a bérlet ára tartalmazza.

6.2. Gyermekcsoportok, valamint a gyermekek részéré szervezett programokon részt vevő gyerekek a gyermekek részére kialakított öltözőt és az ehhez tartozó mellékhelyiségek használatára jogosultak.

6.3. A személyes dolgoknak a szekrénybe történő elhelyezése után, a szekrény elhagyását megelőzően a Vendég köteles meggyőződni a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben és a szekrényt megfelelően bezárta-e.

6.4. Értékes személyes tárgyaikat, ékszereiket, nagyobb összegű készpénzt javasoljuk, hogy ne hozzanak magukkal, mert a Famyoga International Stúdió nem nyújt letéti szolgáltatást, figyelemmel arra, hogy az ilyen dolgok megőrzésére megfelelő hely nem áll a Vendégek rendelkezésére.

 1. KAPCSOLATTARTÁS

A bejelentkezett tagokkal való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Famyoga International Stúdió nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Famyoga International Stúdió nem felel.

 1. MÓDOSÍTÁS JOGA

A Famyoga International Stúdió fenntartja a jogot arra, hogy az órák/események időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Famyoga International Stúdiólegalább 24 órával az óra/esemény előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt óra/esemény vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely későbbi időpontban meghirdetett órára/eseményre felhasználható.

 1. 9. LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A résztvevők a kiválasztott rendszeres órarendi órák esetében 1 órával, eseményeknél 24 órával a kezdés időpontja előtt jogosultak a részvételt lemondani, illetve a meghirdetett feltételek mellett a http://www.famyoga/orarendunk oldalon az adott óránál/eseménynél a „Lejelentkezem” gombra kattintva. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely órára/eseményre felhasználható́.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a Famyoga International Stúdió tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.a. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Famyoga International Stúdió azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Famyoga International Stúdió a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja. A Famyoga International Stúdió-nek a telefonon közölt szóbeli panaszt nem áll módjában kivizsgálni. A Famyoga International Stúdió az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszoln,i továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Famyoga International Stúdió elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Famyoga International Stúdió köteles öt évig megőrizni.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Famyoga International Stúdió és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Famyoga International Stúdió-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
 • Békéltető testület.                                        A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Famyoga International Stúdió  székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.  Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​ Cím: 1016  Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186
 • Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. , valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 1. 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Famyoga International Stúdió felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
11.2. A Famyoga International Stúdió bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá́.
11.3. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Famyoga International Stúdió előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V.törvény), a 2001. évi CVIII.törvény, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.


 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Famyoga International Stúdiót a YIN YANG NET KFT elkötelezett Vendégei személyes adatainak biztonsága mellett, aminek biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmének garantálása érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja.

Az Adatkezelő

Név: YIN YANG NET KFT.

Székhely, levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A.ép 2. Em. 43.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-920234

A Szolgáltató szolgáltatásának helyszíne: Famyoga International Stúdió 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 181. 2. Emelet.

A nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14795682-2-41

Telefon: +36 30 9 580 021

E-mail: famyogabuda@gmail.com

A Tárhely szolgáltató

Név: Do Média Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc u. 8. Fszt. 1.

Cégjegyzékszám: Cg.11-09-016434

Adatkezelési nyilvátartási szám: NAIH-64177/2013

Adószám: 11743435-2-11

Telefon: +36 33 999 616

E-mail: hello@domdom.hu

A Famyoga International Stúdió által használt regisztrációs, beléptető rendszer. Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: MotiBro Kft

Székhely, levelezési cím: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

Telefon: +36 20 364 2128

E-mail: motibro@motibro.com

Adószám: 25852419215

Cégjegyzékszám:15-09-084077

Tevékenység: Számítógépes programozás

Továbbított adatok: név, cím, telefonszám, születési idő, bérlet típusa

Adattovábbítás célja: értékesítés

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. BEVEZETÉS

1.1. A YIN YANG NET Kft. (Cg.01-09-920234; 1021 Budapest, Budakeszi út 77. A.ép 2.em. 43.,) a továbbiakban mint Adatkezelő, tevékenysége során az irányadó és hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint a szolgáltatásaira vonatkozóan megalkotott szabályzatokban foglaltaknak megfelelően jár el.

1.2. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);

iii. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 1. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 2. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 3. Euróai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

1.3. A jelen adatkezelési szabályzat értelmezése során a szabályzatban használt fogalmak a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott jelentéssel bírnak.

1.4. Az Adatkezelő CE fenntartja a jogot a jelen szabályzatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel, a jelen szabályzattal és az Adatkezelő egyéb szabályzataival, illetőleg esetleges további adatkezelési tevékenységgel történő összehangolása miatti módosítására.

1.5. Jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott, az Adatkezelő megrendelőire vonatkozóan, valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 1. ALAPELVEK ÉS ALAPVETŐ SZABÁLYOK AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN

2.1. Személyes adatot az Adatkezelő akkor kezel, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

iii. ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.2. Cselekvőképtelen és életkoránál fogva (14 éven aluli kiskorú), vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének jóváhagyása szükséges, kivéve ha a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők.

2.3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.4. Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag a szerződésekben, illetőleg a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

2.5. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.6. Hozzájárulás alapján személyes adat csak a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. A jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti, valamint az Adatkezelő által adott további tájékoztatások alapján a vendég az adatkezeléshez adott hozzájárulást ráutaló magatartással adja meg, amennyiben valamely adatkezelés érdekében adatait önként és egyértelműen megadja.

2.7. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájárulást, mint beleegyezést megadottnak kell tekinteni, amennyiben az érintett ráutaló magatartással az Adatkezelő figyelemfelhívását követően nem hagy fel valamely magatartásával – így különösen, de nem kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

2.8. Az adatkezelés során az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatoknak megfelelően biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.9. A személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

2.10. Személyes adatok harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítható, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi és az adatkezelés feltételei valamennyi személyes adatara nézve teljesülnek.

2.11. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

3. A SZEMÉLYES AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés az érintett hozzájárulásán, valamint jogszabályi felhatalmazáson alapul. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

3.2. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az alábbi, 3.6. pontban foglaltak szerinti adatkezelést meghaladóan az általa kezelt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, és kizárólag a 3.10. és 3.11. pontban megjelölt adatokat kizárólag az ott megjelölt célból továbbítja külföldre.

3.4. Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vendégekkel kötött szerződések

 1. Adatkezelés célja: a szerződésben foglaltak végrehajtása, a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, panaszkezelés; jogos az Adatkezelő érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése

iii. Az adatok felhasználásának célja: a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása; a szerződés alapján fennálló jogok gyakorlása, igények érvényesítése, kötelezettségek teljesítése; az egyes részlegekbe történő belépésre való, valamint az egyes csoportos órákon való részvételi jogosultság megállapítása; be- és kilépések időpontja; kapcsolattartás

 1. Kezelendő adatok köre: név; születési hely, idő; lakcím; e-mail cím; képmás, az egyes órákra történő be- és kilépési információk
 2. Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során kizárólag annyiban kerül igénybe vételre, amennyiben a követelések, igények érvényesítése érdekében jogi képviselet szükségessége merül fel, ebben az esetben az Adatkezelő felel az érintettel szemben az adatfeldolgozó tevékenységéért.

3.5. Az Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenység

 1. Adatkezelés célja: hírlevelek, tájékoztatások és a vendég részére személyre szabott kedvezményes ajánlatok küldése, kérdőívek és más értékelő rendszerek alkalmazása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel

iii. Az adatok felhasználásának célja: az érintettel való közvetlen kapcsolattartás; a vendégek igényeinek felmérése, szolgáltatások, szolgáltatási csomagoknak a piaci elvárásokhoz alakítása

 1. Kezelendő adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, megrendelt szolgáltatások köre, szolgáltatásokkal kapcsolatosan alkotott vélemény
 2. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legkésőbb a szerződés fennállásáig
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.6. Az Adatkezelő által végzett marketing tevékenység

 1. Adatkezelés célja: fénykép, video és hangfelvétel készítése, riport- és reklámfilmek készítése, azoknak promóciós kiadványokban, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

 1. Kezelendő adatok köre: képmás
 2. Az adatkezelés időtartama: az elkészült felvételekhez kapcsolódó szerzői joggal azonos terjedelemben
 3. Az adatok a promóciós kiadványokon, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítést meghaladóan nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

viii. Amennyiben az érintett az elkészített képről, videofelvételről, hangfelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadók:

viii.a. Amennyiben az érintett felismerhető, úgy kérheti az adatnak a weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését.

 1. Amennyiben az érintett az adatról felismerhető, és az adat közléséhez kifejezetten hozzájárul, a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 2. Az Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat. E tekintetben az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a fényképfelvételeknek a nyomtatott anyagokról, valamint az informatika és a közösségi oldalak sajátosságaira figyelemmel a video- és hangfelvételeknek az internetről való teljes és végleges törlésére az Adatkezelőn kívül álló okokból nincs lehetőség.

3.7. Ajándékutalvánnyal, kuponnal kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelés célja: ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatok készítése, ajándékutalvány/kupon felhasználása lehetőségének biztosítása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: szolgáltatáscsomagokra vonatkozó kedvezményes ajánlatok készítése, ezek ajándékba adásának lehetősége

 1. Kezelendő adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, utalvány értéke, szállítási cím, fizetési mód
 2. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülésével, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.8. Kamerarendszer

 1. Adatkezelés célja: személyi és vagyoni biztonság erősítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása az üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatás alapján, amely ráutaló magatartással is megadható az érintett kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe történő belépés és az ott tartózkodás.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem, az érintettek azonosítása, a megfigyel területen bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, vitás esetek tisztázása, panaszok kivizsgálása

 1. Kezelendő adatok köre: képmás, egyéb személyes adatok
 2. Adatkezelés időtartama: a felvétel elkészültétől számított munkanap.

3.9. Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése

 1. Adatkezelés célja: személyre szabott testedzési, életviteli tanácsadás; szükségessé váló sürgősségi orvosi beavatkozás, mentés eredményes teljesítése
 2. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: az egészség megőrzését elősegítő, személyre szabott programok kialakítása

 1. Kezelendő adatok köre: egészségi állapotra vonatkozó információk
 2. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 3. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybevételre.

3.10. Az Adatkezelő honlapjának látogatóinak adatai

 1. Adatkezelés célja: a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása
 2. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása

 1. Kezelendő adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe
 2. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.
 3. A https://famyoga.com címen elérhető honlap html kódja az Adatkezelő-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

vii. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

viii. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/ .

 1. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k törlése, illetőleg visszautasítása és tiltása a felhasználó saját számítógépén egyedileg beállítható.

3.11. Az Adatkezelő honlapjára vonatkozó statisztika

 1. Az adatkezelés célja: a honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése.
 2. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének optimalizálása, felhasználóbaráttá tétele

 1. Kezelendő adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme (referer page), amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás.
 2. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy év.

A 3.10. és 3.11. pontban foglaltakra figyelemmel az Adatkezelő a weboldalával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

 1. A https://sunpalacefitness.hu weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő, hanem kizárólag a böngészők tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelő-nek nincs semmi befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, ezért azok tekintetében nem terheli felelősség.
 2. Az Adatkezelő az alábbi analitikai eszközöket (cookie-kat, magyarul: sütiket) használja:
 3. Feltétlenül szükséges cookie-k: e cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működése érdekében. E cookie-k elfogadása nélkül sem a weboldalnak az elvártaknak megfelelő működése, sem az nem biztosítható, hogy a keresett információk fellelhetőek legyenek a honlapon. E cookie-k sem személyes adatokat, sem marketing célra felhasználható adatokat nem gyűjtenek.

Feltétlenül szükséges cookie-k, például a teljesítmény cookie-k, amelyek a webolal megfelelő működésére, illetőleg az abban esetlegesen fellépő hibákra vonatkozó információt gyűjtik, amely hibák jelzésével a weboldal működésében fellépő hibák elháríthatók, illetőleg információt hordoznak a weboldal aloldalainak látogatottságára vonatkozóan.

 1. Funkcionális cookie-k: e cookie-k által biztosítható a weboldalnak a látogató igényeire szabott megjelenését és választott beállítások újbóli megjelenítése a következő látogatások alkalmával (például betűméret)
 2. Célzott cookie-k: a weboldalon megjelenő hirdetéseknek a látogató érdeklődési köréhez történő igazítása – lehetőség szerint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan – annak érdekében, hogy a látogató számára kedvező ajánlatok könnyebben elérhetővé váljanak.
 3. Harmadik személy által biztosított cookie-k: kivételes esetben fordulhatnak elő, amikor harmadik személy által biztosított cookie (például közösségi oldal) lehetővé teszi a weboldal tartalmának megosztását, „like”-olását, és amely e harmadik személy számára arra vonatkozó információt küld, amelyek a későbbiek során arra használhatók fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg a látogató számára.

iii. A cookie-k a weboldal ergonomikus, felhasználóbarát kialakításának, ennek javításának hasznos eszközei, amellyel a weboldal felhasználása élvezhetőbbé, praktikusabbá válik. Az Adatkezelő a cookie-kat nem használja személyes adat gyűjtésére. Mindazonáltal az Adatkezelő külön is felhívja a böngészők figyelmét arra, hogy az internetböngészők többsége a cookie-kat automatikusan elfogadja, azonban a webböngészők beállításai között lehetőség van annak beállítására, hogy a cookie-k automatikusan visszautasításra, vagy a már használt cookie-k törlésre kerüljenek a felhasználó igényeinek megfelelően. A weboldal fent írt paramétereire figyelemmel azonban előfordulhat, hogy a cookie-k elutasítása esetén a weboldal nem lesz teljeskörűen használható.

3.12. Bírósági, ügyészségi, hatósági megkeresés esetén a kért adatok továbbítására az Adatkezelő köteles. Az Adatkezelő az ilyen megkeresések esetén, amennyiben az adatok felhasználásának célja és az adatok köre megjelölésre került, a személyes adatokat csak annyiban és olyan mértékben továbbítja, amennyiben az megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 48. § (1) bekezdése alapján foganatosított megkeresésben foglaltakat az Adatkezelő teljesíteni köteles.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

4.1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók.

4.2. Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelési tevékenység során gondoskodik arról, hogy az adatok

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

iii. változatlansága igazolható (adatintegritás);

 1. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen, biztosítva ezáltal az érintett magánszférájának védelmét.

4.3. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4.5. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezeti és szervezési megoldásokkal gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújt.

4.6. Az informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel elkövethető, illetőleg támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az interneten terjedő olyan hálózati fenyegetésekkel szemben azonban, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek, az Adatkezelő nem tud garanciát vállalni, de megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek elkerülése érdekében.

4.7. A 3.4. pontban rögzített adatkezelés a belépésekre és kilépésekre vonatkozó részben automatizált úton kerül feldolgozásra. Ennek során az Adatkezelő az általa üzemeltetett informatikai rendszer útján biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

iii. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 2. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 3. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.8. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére tekintettel jár el, több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, amennyiben az nem jelent aránytalan nehézséget az adatkezelés során.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

5.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

5.3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelő-höz még nem nyújtott be. Ammenyiben az Adatkezelő a személyes adatot az ismételt kérelem helyesbítéshez vezet, vagy ha az adatokat jogellenesen kezelték, a már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti.

5.4. A tájékoztatás kizárólag a jogszabályok által meghatározott esetekben tagadható meg, amely esetben az érintett jogai érvényesítése érdekében jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a tárgyévet követő január 31. napjáig értesíti a Hatóságot.

5.5. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

5.6. A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri – kivéve, ha a személyes adat hordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni;

iii. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5.7. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.8. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.10. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.12. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.13. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

iii. törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.14. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a FAMYOGA INTERNATIONAL STÚDIÓ Stúdió az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.15. Amennyiben az érintett az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat, az adatkezelés jogszerű volta tekintetében a bizonyítási kötelezettség az adatkezelőt terheli.

5.16. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.17. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.18. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5.19. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.20. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban probléma merül fel, az érintettek jogaik gyakorlása érdekében az Adatkezelő famyogabuda@gmail.com e-mail címére – vagy az Adatkezelő más – elérhetőségére küldött nyilatkozatuk útján jelezhetik ezt az Adatkezelő felé.

5.21. Az önrendelkezési jog megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

6. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A jelen szabályzat 2020. április 12. napjától módosításig, illetőleg visszavonásig hatályos.

Budapest, 2020. április 18.

YIN YANG NET Kft.

Famyoga International Stúdió

+36 30 9 580 021